Du events
 
Oog voor elk event

Algemene Voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN – Du events
Artikel 1: Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten & diensten die Du events, Jasmijnstraat 85 3281CJ, KvK nummer 91719771 , levert. Door een bestelling te plaatsten via internet of anderszins gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Du events.
Artikel 2: Bestelling Plaatsen
Bestellingen kunnen geplaatst worden via de website, e-mail, telefonisch of via sociale media. De bestelling is definitief als de bestelling is doorgenomen met de klant en het verschuldigde bedrag 100% voldaan is binnen de aangegeven periode van minstens 1 week van te voren. Als de betaling niet binnen de aangegeven periode voldaan wordt, behoudt Du Events het recht om wijzigingen aan te brengen of de opdracht te weigeren. Producten kunnen worden afgehaald. Bij aflevering van producten zoals versieringen en ballonenbogen is Du events niet verantwoordelijk voor leverings-, of communicatieproblemen veroorzaakt door verkeerd doorgegeven informatie. Wijzigingen en dergelijke kunnen consequenties hebben voor de prijs zoals eerder overeengekomen.
Artikel 2.1 Bestellingen Betalen
Betalingen van producten dienen uiterlijk binnen de slotdatum op de factuur voldaan te zijn. Totdat bestellingen volledig betaald zijn blijven de producten eigendom van Du events. De betaling kan via een betaalverzoek of middels overschrijving gedaan worden t.n.v. Du events, IBAN: NL58 INGB 0678 4545 15.  Bij overschrijving graag onder vermelding van het doorgegeven factuurnummer. Mocht een betaling niet op tijd voldaan zijn, zal er contact met u worden opgenomen.
Artikel 2.2 Bestelling Annuleren
Opdrachten kunnen tot 1 maand voor de overeengekomen leverdatum kosteloos schriftelijk worden geannuleerd of gewijzigd. Het annuleren of wijzigen van opdrachten binnen 1 maand voor de overeengekomen leverdatum is niet mogelijk. Bij annulering binnen 1 maand voor de overeengekomen leverdatum maakt Du events aanspraak op de volledige koopprijs. Dit i.v.m. de inkopen en voorbereidingen en het reserveren van een plekje in de agenda. Du events behoudt zich steeds het recht voor om te annuleren als Du events daartoe door overmacht (ziekte, familieomstandigheden of anderszins) wordt gedwongen.
Artikel 2.3 Bestelling Aanpassen
Tot uiterlijk 1 week voor de datum kunnen er, met goedkeuring van Du events, dingen aangepast worden in het draaiboek, hierna is het helaas niet meer mogelijk om veranderingen in de overeenkomst aan te brengen. Aanpassingen kunnen extra kosten met zich mee brengen en dit kan dus consequenties hebben voor de totale prijs.
Artikel 3 Bestelling verzenden
Verzenden is altijd op risico van de koper. Wij kunnen dus niet verantwoordelijk gesteld worden aan schade.
Artikel 3.1 Bestelling ophalen
De bestelling kan op afspraak worden afgehaald. Afhalen kan 15 minuten vóór of 15 min ná de afgesproken tijd. Mocht dit onverwachts niet lukken, dient u dit tijdig te laten weten. Wanneer u niets laat weten en u komt niet op de afgesproken tijd behoudt Du events het recht om het afhaaladres te verlaten en de bestelling te vernietigen zonder recht op restitutie. Du events zal uiteraard altijd proberen contact met u op te nemen, maar u bent zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak.
Artikel 4 Prijzen
De prijzen op de offerte en factuur zijn inclusief BTW. De prijzen op de offerte kunnen afwijken van de prijzen in de factuur. Dit kan te maken hebben met verschillende toevoegingen, extra personeel, extra wensen en meerwerk etc. De prijzen in de factuur? zijn de juiste prijs.
Artikel 5 Klachten
Als u niet tevreden bent over een van onze producten dient de klant dit direct of maximaal 12 uur na levering te melden bij Du events . Du events is niet verantwoordelijk voor het vervoer van de bestelling of de condities waarbij de bestelling bewaard wordt thuis of op locatie. Het product dient bewaard te blijven om zo de klacht te kunnen aantonen. Du events zal in overleg met de klant haar best doen om met een passende oplossing te komen. Volledige restitutie van het aankoopbedrag kan nooit worden aangeboden i.v.m. de gemaakte kosten.
Artikel 6 Aansprakelijkheid
Du events is niet aansprakelijk voor schade, letselschade of schade aan eigendommen. U dient zelf rekening te houden met allergieën, Du events is niet verantwoordelijk voor gevolgen veroorzaakt door allergische reacties. Wel zal Du events rekening houden met allergieën, maar het product kan altijd sporen bevatten. Ook schade tijdens vervoer, of door de condities waaronder het eten wordt bewaard na het afhalen, vallen niet onder de aansprakelijkheid van Du events. Schade, vertraging of kwijtraken tijdens het verzenden vallen niet onder de aansprakelijkheid van Du events. U zult dan ook zelf voor deze kosten moeten opdragen. Ook vragen wij altijd om een borg.
Artikel 7
Hygiëne Du events werkt volgens de HACCP normering.
Artikel 8 Privacy
Du events gaat zorgvuldig met de privacy van de klant om en garandeert de klant dat persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. We gebruiken de gegevens van de klant om de bestelling zo zorgvuldig mogelijk af te handelen.
Artikel 9 Rechten
Alle rechten van de foto’s of ander beeld materiaal zijn voor Du events. Door een bestelling te plaatsen bij Du events gaat u automatisch akkoord met de bovenstaande voorwaarden